انواع چای میوه ای شاهسوند

یکی از برندهای مهم در زمینه تولید انواع چای میوه ای در ایران، اسم شاهسوند است که توانسته است خدمات مناسبی در این زمینه ارائه کند.
مشخصه مهم در زمینه چای میوه ای شاهسوند کیفیت بالای آن است که در هنگام خوردن این چای به راحتی می توان آن را لمس کرد. این شرکت در 20 سال گذشته فعالیت خود را بر روی تولید چای ادامه داده است و با مدیر تحقیق و توسعه مناسبی که دارد تا کنون توانسته است انواع چای میوه ای هم چون چای میوه لیمو و چای میوه ای هلو و سیب را به بازار عرضه کند.