تجارت اینترنتی چای سبز میوه ای

آیا تجارت اینترنتی چای سبز میوه ای در ایران وجود دارد و یا این که خرید و فروش این چای از راه تبلیغات دیگر انجام می گیرد.
ماهیانه در ایران مقدار بسیار زیادی از چای سبز میوه ای خرید و فروش می شود و این عدد بسیار بالاست و نمی توان حتی به صورت تقریبی به آن اشاره کرد. اما تجربیات نشان داده است که تجارت اینترنتی این چای توانسته است در این سال حدود 10 درصد بازار را قبضه کند و همین عامل نشان از تجارت اینترنتی بالای چای سبز میوه ای در ایران می دهد که در سال های آینده این درصد بالا و بالاتر خواهد رفت.