تولید چای میوه ای شاه توت

چای میوه ای شاه توت را باید یکی از بهترین چای میوه ای در دنیا قلمداد کرد که تولید این چای برای اولین بار در ایران رقم خورد.
چرا این همه از چای میوه ای شاه توت تعریف می شود؟ مگر می شود یک چای میوه ای این همه خصوصیات مثبت داشته باشد؟ چای میوه ای شاه توت به دلیل این که یکی از بهترین نوع نوشیدنی ها برای جلوگیری از انواع سرطان هاست به محبویت بالایی در سراسر جهانی تبدیل شده است، هم چنین برای تولید این چای باید کاملا شاه توت ارگانیک و طبیعی باشد و این که باید تا چند هفته شاه توت در جای خنگ نگه داری شود تا به صورت کامل خشک گردد و سپس آن را به چای اضافه می کنند.