خرید اینترنتی چای میوه خارجی

آیا خرید اینترنتی در رابطه با چای میوه ای در ایران تنها مختص به محصولات داخلی است و یا محصولات و برندهای خارجی در این زمینه نیز فروخته می شوند؟
با سر دادن به یک فروشگاه اینترنتی که محصول آن از سوغات های ایران است بیش تر محصولات ایرانی دیده می شود، در رابطه با چای میوه ای نیز به همین شکل است و این که این محصول بیش تر ایرانی است اما برندهای کشورهای اروپایی و آسیای شرقی نیز در فروشگاه های اینترنتی برای فروش گذاشته می شوند و مانعی برای تبلیغ این برندها در فروشگاه های اینترنتی وجود ندارد.