فروشنده چای میوه گلستان

چرا تعدا فروشندگان چای میوه ای گلستان در ایران بسیار زیاد است به طوری که به هر فروشگاه می رویم حتما نمونه این چای را در مغازه خود دارد.

چای میوه ای گلستان بیش تر به صورت کیسه است و در بسته مربوط به این چای 6 طعم گذاشته شده است که هر فردی می تواند بنابه علاقه ای که دارد از یکی الی چندین طعم استفاده کند و از خوردن آن لذت ببرد. چای میوه ای هل و چای میوه ای لیمو مشهورترین این طعم هاست.

پس اولین دلیل برای فروشندگان بالای این چای برمی گردد به تنوع طعمی که در خود جای داده است.

هم چنین راحت بودن استفاده از این چای که به صورت کیسه ای است و بلافاصله می توان از آن استفاده کرد و این برای کسانی که به کوه و دشت می روند بسیار به صرفه است.