لباس کار ملی حفاری باعث ایجاد رفاقت بین کارگر و کارفرما شد

تجهیزات برای کارگران در شرکت ها. معمولاً فعالیت های آنها با شرایط کاری خطرناک، تعامل با محیط های شیمیایی تهاجمی همراه است.

لباس کار ملی حفاری از آسیب رساندن به محیط کار برای یک فرد، یک اقدام اجباری برای حفظ سلامتی او است. روپوش ها متعلق به تجهیزات حفاظت فردی (PPE) هستند.

اینها شامل کفش های مخصوص، لوازم جانبی برای محافظت از دست ها، پاها، کلاه ها، وسایلی برای محافظت از اندام های بینایی، تنفس و شنوایی است.

هنجارهای استاندارد برای صدور لباس کار برای کارگران حرفه ای – قوانین جدید برای صدور لباس کار در سال 2022

همه ساله کارکنان با واقعی شدن موضوع استانداردهای استاندارد برای صدور لباس کار مواجه می شوند. بهار سال 2022 فرصتی برای به روز رسانی تنظیم کننده های قانونی موجود در زمینه تأمین نیروی کار در صنایع تولیدی شده است.

در مطالب ما، به شما خواهیم گفت که چه تغییراتی در هنجارهای صدور PPE، لباس‌ها و کفش‌ها به‌صورت به‌روز شده اعمال می‌شود و از 1 مارس 2022 لازم‌الاجرا می‌شود.

لباس

از اول مارس 2022، قانون فدرال جدید 2 ژوئیه 2021 FZ-311 در قلمرو فدراسیون روسیه لازم الاجرا خواهد بود. قانون قانون کار کشورمان را اصلاح می کند.

موضوع ارائه لباس های عمومی و لیستی از تجهیزات حفاظت فردی قانون کار فدراسیون روسیه به کارگران در نسخه جدید ارائه می شود.

این تغییرات بر اختیارات کارفرمایان در رابطه با هنجارهای صدور فرم های ایجاد شده توسط آنها به طور مستقل در سال 2022 تأثیر می گذارد. هنجارها باید در مقررات محلی در شرکت (در سازمان) با در نظر گرفتن موارد زیر منعکس شود:

  • هنجارهای استاندارد یکپارچه موجود برای تأمین لباس های پرسنل؛
  • نتایج یک ارزیابی ویژه که شرایط کار کارکنان شرکت را مشخص می کند.
  • خطرات احتمالی تولید موجود؛

مواضع سازمانی که منافع کارمندان را نمایندگی می کند (در مورد تهیه مجموعه هایی از لباس ، کفش و سایر تجهیزات حفاظت فردی).