نمایندگی رسمی چای میوه ای کیسه ای

چای میوه ای کیسه ای به صورت رسمی در برخی نمایندگی های خرید و فروش این محصول عرضه می شود.
در یک نمایندگی فروش چای میوه ای شرایط باید به چه نحوی باشد که رضایت خریداران جلب شود؟ طی تجربه ای که داشته ایم و افرادی که با آنها در تماس بوده و کار کرده ایم، نوعی شرطی شدن در مشتریان مشاهده می شود.
به این معنی که برخی خریداران چای در جواب خواسته شان هرگز حاضر به پذیرش پاسخ منفی نیستند. از این رو تنها راه را در افزایش تنوع محصولات مان دیدیم. علاوه بر اینکه بحث سلیقه در انتخاب بسته بندی را نیز لحاظ نموده، انواع چای میوه ای کیسه ای را نیز در کنار چای فله عرضه می کنیم.
منبع: بازار چای ایران