نمایندگی فروش چای سبز میوه ای

کدام یک از نمایندگی ها در ایران در زمینه فروش چای سبز میوه ای توانسته است از رقیبان خود پیشی بگیرد و دلیل این سبقت در چیست؟
بهترین نمایندگی که در ایران توانسته است بیشتر چای سبز میوه ای را به مردم بفروشاند چای سبز میوه ای احمد است و دلیل این امر را می توان در بسته بندی شکیل آن و هم چنین 6 نوع محصول مجزایی که در بسته بندی خود به کار گرفته است جست و جو کرد. چای میوه ای سبز احمد از خاصیت های متعددی از جمله پایین آوردن اضطراب و نگرانی و هم چنین جوان سازی پوست برخوردار است و نمایندگی های متعددی در این زمینه هستند که در رابطه به این چای در حال فعالیت هستند.