نمایندگی پخش چای میوه خارجی

چرا مصرف چای میوه خارجی در ایران از چای میوه ایرانی بیش تر است؟ آیا نمایندگی برای پخش این چای در کشور وجود دارد؟
یکی از موارد مهمی که در زمینه خرید و فروش چای میوه ای در ایران وجود دارد، داخلی بودن و یا خارجی بودن آن می باشد. این مساله باعث شده است تا افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند بتوانند بازار خود را به درستی شناسایی کنند. در ایران شاهد آن هستیم که یک چای میوه خارجی هم چون دوغنوش ترکیه از مصرف بیش تری به نسبت چای میوه ای احمد برخوردار است و این مساله بر می گردد به کیفیت بالاتری که این محصولات دارند هر چند قیمت های این نوع از چای نیز بیش تر است. برای خریداری انواع چای میوه ای خارجی می توانید از شماره های زیر بهره ببرید.