پخش چای میوه توت فرنگی در تهران

در میان انواع چای میوه ای در ایران، چای میوه ای توت فرنگی در تهران از محبوبیت خاصی برخوردار است و دارای بیش ترین پخش در این شهر است.
حتما تا به حال اسم چای میوه ای توت فرنگی را شنیده اید. همان طور که می دانید عطر توت فرنگی به تنهایی باعث شده است تا این چای جزء یکی از محبوب ترین چای میوه ای در ایران لقب بگیرد. توت فرنگی خود منبع کاملی از فیبر است و هم چنین برای بیماری های قلبی می توان از آن استفاده کرد، این خواص باعث شده است تا چای میوه ای توت فرنگی در تهران بیش ترین پخش را داشته باشد.