کاربرد ادویه زعفران

زعفران یک ادویه مهم و یکی از مواد غذایی کاربردی است که بیشتر مورد تحقیق قرار گرفته است زعفران مصطفوی شیراز که از کلاله های خشک شده تهیه می شود.

منبع اصلی کروسین ها، سافرانال و پیروکروسین است. با این حال، این ترکیبات دارای اثرات حیاتی غذایی و دارویی هستند. رنگ، طعم تلخ و عطری که به وعده‌های غذایی داده می‌شود در درجه اول در پخت و پز استفاده می‌شود.

جنبه های آنتی اکسیدانی، میکروبیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غنی شده با زعفران توسط و همکاران مورد بررسی قرار گرفت.

در طول مدت نگهداری، تاثیر زعفران گلخانه ای بر خواص ماست بررسی شد بر اساس داده‌های تجزیه و تحلیل حسی، رنگ، بو و بافت، همه تأثیر ثابتی بر مقبولیت ماست غنی‌شده با زعفران داشتند.

بر اساس داده‌های تجزیه و تحلیل حسی، رنگ، بو و بافت، همه تأثیر ثابتی بر مقبولیت ماست غنی‌شده با زعفران داشتند.

گنجاندن زعفران به طور چشمگیری فعالیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد، که نشان می دهد غنی سازی ماست با زعفران ممتاز قائنات منجر به یک محصول تخمیری جدید می شود که می تواند برای مکمل دریافت آنتی اکسیدان استفاده شود.

کلاله خشک زعفران هم مواد شیمیایی فرار و هم غیرفرار را انباشته می کند که به بهبود عطر و کیفیت غذا کمک می کند. کلاله های خشک گل ها حاوی مواد شیمیایی فعالی مانند پیکروسین، کروسین و سافرانال هستند.

زعفران برای درمان بیماری های مختلف استفاده می شود و همچنین زعفران قائنات خراسان به دلیل رنگ، طعم و عطر آن بسیار ارزشمند است. به عنوان رنگ آمیزی برای موارد مختلف استفاده می شود.

زعفران با افزایش پاسخ ایمنی همراه بوده است کروسین ها دارای خواص ضد آپوپتوتیک، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی هستند ثابت کرد که زعفران یک رنگ طبیعی ارگانیک است که کاملاً بادوام است.

  • منابع:
    1. Natural Molecules and Biomaterials to Combat Oxidative Stress in Brain Disorders
  • تبلیغات: 
  1. بهترین روش برای ثروتمند شدن در دنیای مجازی
  2. با خامه معجون ضدپیری بسازید
  3. فروش عمده دستگاه کلاغ پران صوتی
  4. یکی از رسم و رسمات کشور انگلیس شکستند شیشه است